Nasze konto

mBank
36 1140 2017 0000 4902 1206 8302

O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Kluczyk” jest organizacją powołaną w celu niesienia wszechstronnej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz ich bliskim. Szczególną opiekę otaczamy uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi. Członkami stowarzyszenia są nauczyciele i rodzice osób niepełnosprawnych. Naszą podstawową troską jest stworzenie niepełnosprawnym intelektualnie osobom warunków jak najlepszego rozwoju, a tym samym danie im szansy na akceptację społeczną i powodzenie w dorosłym życiu. Chcielibyśmy, aby nasi podopieczni mogli z powodzeniem radzić sobie w różnych sytuacjach, czerpać radość z kontaktów społecznych, spotykać się ze zrozumieniem, życzliwością innych ludzi. Mamy nadzieję, że przy pomocy wielu życzliwych ludzi uda nam się osiągnąć jeszcze więcej.

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP