Nasze konto

Multi Bank
36 1140 2017 0000 4902 1206 8302

Finanse 2017

Informujemy, iż STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN “KLUCZYK” Z siedzibą w Łodzi 90-212 Łódź ul. Sterlinga 24, otrzymało w 2017r. 9.760zł z tytułu darowizn i przeznaczyło je zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.