Nasze konto

mBank
36 1140 2017 0000 4902 1206 8302

Finanse 2014

Informujemy, iż STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN “KLUCZYK” Z siedzibą w Łodzi 90-212 Łódź ul. Sterlinga 24, otrzymało w 2014r. 3.584,46zł z tytułu darowizn i przeznaczyło je zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia 2014

Rachunek zysków i strat 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2014